Ürün

Bayer geleceğin liderlerini Youth Ag-Summit 2017’de Ağırlayacak

Bayer, gelecek nesil gıda üreticilerinin karşılacağı tarımsal sorunlara yönelik çözümler geliştirmek üzere, gençleri Youth Agriculture Summit’e davet ediyor. Zirve, Groene Kring ve Fédération des Jeunes Agriculteurs (Genç Çiftçiler Federasyonu) işbirliği ile 9 -13 Ekim 2017 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşecek. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan zirvede, genç lider dünyanın en önemli sorunlarından biri olan “gezegeni beslemek” üzerine sürdürülebilir, öngörülü ve yaratıcı fikirlerini paylaşarak çözüm önerilerini sunacak.

Global Youth Agriculture Summit’e katılmak isteyen gençler, gıda güvenliği ve bunun artan nüfus üzerindeki etkilerine yönelik hazırlayacakları makaleleri ile 13 Ocak 2017 tarihine kadar www.youthagsummit.com başvurularını tamamladılar. Zirveye 18-25 yaş arası gençler katılabiliyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürlebilir Kalkınma Hedefleri’nden yola çıkarak belirlenen temaya yönelik hazırlanacak makalelerin değerlendirme kriterleri arasında ise yenilikçi fikirler sunması ve geleceği şekillendirme tutkusu taşıması ön plana çıkıyor.

Gençlerde tarım okur-yazarlığı

Global Youth Agriculture Summit, gençlerin tarımsal konulara olan ilgisini arttırmayı ve katılımcıları sadece düşünmeye değil harekete geçmek üzere teşvik etmeye de yönlendiriyor. Bayer, bu amaçla 2015 yılında gençler arasındaki tarım okur-yazarlığını değerlendirmek üzere 11 ülkede The Youth Agriculture Literacy - Genç Tarım Okur-Yazarlığı çalışmasını hayata geçirdi. Çalışma kapsamında, gençlerin büyük çoğunluğunun, ekinlerin ne zaman olgunlaştığı veya biçildiği hakkında bilgisi olmadığı ve eğitim düzeyi ile tarım okur-yazarlığının paralel olmadığı gözlemlendi.

Ticari İlişkiler & İletişim ve İşgücü Direktörü Bernd Naaf konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bayer, Youth Ag-Summit gibi girişimler gençlere sunduğu öğrenci laboratuvarları ve çevrimiçi deneyimsel eğitimleri ile onları sürdürülebilir tarım ve gıda temini konusunda daha fazla bilgiye sahip olmaları için teşvik ediyor” dedi.

2015 yılında 33 ülkeden 100 genç liderin katılımı ile Canberra’da gerçekleşen zirvede Türkiye’den de 1 katılımcı bulunuyordu.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için www.youthagsummit.com adresi ziyaret edilebiliyor.