Ürün

Güvenli Kullanım

Güvenli Ürün Kullanımı, ürünlerin keşiflerinden nihai kullanımlarına ve ötesine uzanan süreci kapsayan yaşam döngüsünün sorumlu ve etik bir şekilde yönetilmesidir. Güvenli Ürün Yönetimi, yüksek kaliteli ürünlerin ve ürünler için en iyi uygulamaların geçerli olmasını sağlar. Ürün potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı ve insan sağlığı ile çevreye yönelik riskleri en aza indirmeyi amaçlar.

Bayer’in Crop Science Bölümü (ileride Bayer olarak anılacaktır), sorumlu ürün yönetiminin en önemli tüm unsurlarını kapsayan bir yaşam döngüsü yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşım araştırma, geliştirme, ruhsat, bitki yetiştirme, üretim, ambalajlama, etiketleme, pazarlama, markalaştırma, satış, dağıtım, idare, uygulama, depolama ve nakliyat ve son olarak boş ürün kaplarının ve ürün/atıklarının bertarafını kapsamaktadır. Bayer’in Güvenli Ürün Yönetimi faaliyetleri arasında ürünlerin güvenlik ve kalite testlerine yüksek yatırım, iyileştirilmiş ambalajlama çözümlerinin ve bitki koruma tekniklerinin geliştirilmesi, tohum türlerinin iyileştirilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ürünlerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını desteklemek ve sahte ya da yasa dışı Bitki Koruma ürünlerinin üretilmesini, ithal edilmesini, alınıp satılmasını ve kullanılmasını önlemek için destek hizmetlerinin sunulması bulunmaktadır.

Bu doküman, Bayer’in dünya genelindeki tüm ürünlerinin yaşam döngülerini kapsayan Güvenli Ürün Kullanımı Politikası ve Ana Gereklilikleri belirtmektedir. Bu politika Pestisitlerin Dağıtımı ve Kullanımına İlişkin Uluslararası FAO Kurallarını (2014 tarihli revize edilmiş versiyon), CropLife International Bitki Biyoteknolojileri Davranış Kurallarını, “Güvenli Kullanım ile Mükemmellik” programını ve Kimya Sektörü Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) Sözleşmesini temel almaktadır.

Bayer’in Güvenli Ürün Kullanımı Politikası ve Ana Gereklilikler dokümanının amacı, ürünlerimizin sorumlu ve etik bir şekilde kullanımını sağlamakla yükümlü olan tüm Bayer çalışanlarına destek sağlamaktır. Bu doküman iş operasyonlarının yüksek kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesinin temelini oluşturur. Güvenli kullanım önlemlerinin uygulamaya konması ve kalite yönetimimizin bir ürünün yaşam döngüsü boyunca ortaya konması sayesinde, paydaşlarımızla ilişkilerimizin ve ortaklıklarımızın güçlenmesine, ayrıca kamu güveninin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Dökümanın Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız