Confidor SL 200
Palmiyelere yaşam hakkı !
Ürün Grubu : Yeşil Alan
Etken Madde : Litrede 200g Imidacloprid
Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)
Ambalaj Çeşitleri : 1L’lik coex bidon
 
Özellikler

Confidor SL 200, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.  Direnç gelişimini geciktirmek için Confidor SL 200 ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısı aşılmamalıdır. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanım Şekli
Gerekli miktar ilaç yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur ve uygun miktar su ile karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtalar açılmaya başlayıp ilk nimfler görüldüğünde uygulanır.
Armut:  Armut psillidine karşı sürgünlerin %15’i bulaşıksa, 2.ve 3.nimfin çoğunlukta olduğu dönemde ilaçlama yapılmalıdır.
Narenciye: İlaç, seyreltme yapmadan doğrudan ağaç gövdesine uygulanır. Ağaç başına 8 ml gelecek şekilde bir fırça yardımıyla dallanmanın başladığı yerden aşağıya doğru ve gövdede ilaçlı bir halka oluşturacak şekilde ağaç gövdesine sürülür.
Domates: 20-40 yaprakta yapılan inceleme sonucunda yaprak başına 10-20 adet yaprakbiti görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Gül: 100 gül sürgününün 20’sinde, sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprakbiti kolonileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.